კავკასიის მსოფლიო კულტურის ცენტრი


 


 სუფისტური მოძღვრება

ღმერთი ვიდრე სხეულს შექმნიდა, შვიდი ათასი წლით ადრე შექმნა გული და საკუთარი თავისაგან ერთი-ორიოდ გოჯის მანძილზე ატარებდა მას. ვიდრე გულს შექმნიდა, შვიდი ათასი წლით ადრე შექმნა სამშვინველი და მოათავსა იგი თავისი ინტიმური ურთიერთობის ბაღში. ვიდრე სამშვინველს შექმნიდა, შვიდი ათასი წლით ადრე შექმნა ცნობიერება და საკუთარ ცნობიერებაში მოათავსა იგი. ამის შემდეგ ცნობიერება ჩადო სამშვინველში, სამშვინველი ჩადო გულში და გული მოათავსა სხეულში. შემდეგ დაუნიშნა ადამიანს მოციქულები და გამოცდები. შედეგად ამისა, სხეულმა ისწავლა ლოცვა. გულმა ისწავლა სიყვარული. სამშვინველმა მოძებნა ღმერთი და ცნობიერება დამშვიდდა ღმერთში... 

სიახლეები
ძვირფასო მკითხველებო, ,,მედეას” 11-ე ნომერში თე- მატურად და თვისობრი- ვად მრავალფეროვან სტა- ტიებთან ერთად, თქვენ გაეცნობით მადლიერებისა და აღიარების წერილებს, რომელთა ავტორების გამო- ცდილებ...

 


ლ ე ქ ც ი ა


 

სტუმრად კავკასიის სტუდიაში

 


 

ჩ ა კ რ ა


ჟურნალი მედეა

მეტი >>>