კავკასიის მსოფლიო კულტურის ცენტრი
სიახლეები
ძვირფასო მკითხველებო, ,,მედეას” 11-ე ნომერში თე- მატურად და თვისობრი- ვად მრავალფეროვან სტა- ტიებთან ერთად, თქვენ გაეცნობით მადლიერებისა და აღიარების წერილებს, რომელთა ავტორების გამო- ცდილებ...

მანიფესტი

     ქვეყნებს, ერებს, მსოფლიო რელიგიათა და სულიერ ორგანიზაციათა ლიდერებს, საერთაშორისო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, მთელს პროგრესულ კაცობრიობას! მერწყულის ეპოქის მეექვსე რასა, თამამად შედის თავის ძალაუფლებებში! იგი დაუფარავად აცხადებს საკუთარი თავის შესახებ არნახულად განვითარ...

ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია

  XX  საუკუნის მთავარი ნიშანთვისება იყო მეცნიერების უდიდესი ინტერესი სულის პრობლემების, თეოსოფიისა და მსოფლიოს ყველა რელიგიის ზნეობრივი ნორმების მიმართ. დადგა დრო, როდესაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბრწყინვალე წარმატებებმა, მეცნიერების უახლესი თეორიებისა და აღმოჩენების საფუძველზე, მიგ...

XXI საუკუნის ადამიანის მოვალეობათა დეკლარაცია

  ვინაიდან ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია ანიჭებს კაცობრიობის თითოეულ წარმომადგენელს თანაბარ განუყოფელ უფლებებს, საყოველთაო თავისუფლებას, რაც მშვიდობის, ცივილიზაციის, ქვეყნებისა და ხალხების დაცვის საწინდარია, დედამიწა ამის შედეგად ადამიანთა მოდგმისათვის საერთო სახლად იქცევა. ...